ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ДРОБИЛЬНОЇ ФАБРИКИ
НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОМУ КОМБІНАТІ

Призначення системи

Автоматизована система диспетчерського контролю – це складний програмно-апаратний комплекс, завданням якого є збір і моніторинг ключових показників технологічного процесу роботи дробильної фабрики. Система диспетчерського контролю призначена для вирішення задач оптимізації технологічних процесів дроблення, збагачення, огрудкування залізної сировини.

Основними цілями були:

 • Підвищення оперативності контролю системи керування підприємством.
 • Створення єдиної автоматизованої системи керування підприємством.
 • Зниження затрат на організаційну взаємодію виробничих структур.
 • Забезпечення інформаційної прозорості виробничої діяльності.
 • Підвищення ефективності роботи підприємства та продуктивності праці. 
 • Покращення експлуатаційних показників.
 • Підвищення ефективності зберігання, обробки, збереження інформації.
 • Підвищення рівня безпеки та безаварійності технологічних процесів.

SCADA (МНЕМОСХЕМА)

СТРКУТУРА системи ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ

Комплекс програмно-апаратних засобів являє собою сукупність:

 • пристроїв для первинного формування, автоматичного вилучення, передачі, логічної і математичної обробки інформації, 
 • пристроїв для надання отриманих результатів людині, 
 • розробки керуючих впливів і виконавчих пристроїв.
Апаратна частина реалізована на сучасній технічній базі з використанням багатофункціональним ПЛК фірми ОМРОН. В якості комунікаційної інфраструктури використана мережа ETHERNET і протокол TCP/IP.  На фізичному рівні для збільшення швидкодії і надійності застосовані оптоволоконні лінії зв’язку зі 100% резервуванням каналів.

Моніторинг виробничих процесів

Для моніторингу виробничих процесів розроблена SCADA-система. Інформація представлена в графічному вигляді на трьох 55″ панелях, відображає поточний стан аналогових і дискретних сигналів. Система максимально швидко виводить інформацію на монітори диспетчера, а графіки роботи дають повне уявлення про роботу підприємства за період часу.

Таким чином, реалізовані головні завдання диспетчерської системи управління: 

 • відображення стану обладнання всієї фабрики, 
 • візуалізація параметрів технологічного процесу, 
 • ведення контролю та фіксування в архіві інформації про стан технологічного обладнання, 
 • сигналізація аварійних ситуацій. 

Крім цього апаратний комплекс оснащений системою відеоспостереження. До складу системи входить шість відеокамер, які транслюють зображення в режимі реального часу безпосередньо з кар’єра. Оцифрований і стиснутий аналоговий відеосигнал з високою якістю передається TCP/IP мережу. Зображення з камер інтегровано в SCADA-систему.