Диспетчеризація дробильної фабрики

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ДРОБИЛЬНОЇ ФАБРИКИ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОМУ КОМБІНАТІ Призначення системи Автоматизована система диспетчерського контролю – це складний програмно-апаратний комплекс, завданням якого є збір і моніторинг ключових показників технологічного процесу роботи дробильної фабрики. Система диспетчерського контролю призначена для вирішення задач оптимізації технологічних процесів дроблення, збагачення, огрудкування залізної сировини. Основними цілями були: Підвищення оперативності контролю системи керування підприємством. Створення єдиної автоматизованої системи керування підприємством. Зниження затрат на організаційну взаємодію виробничих структур. Забезпечення інформаційної прозорості виробничої діяльності. Підвищення…

Read More

Автоматизація системи водопідготовки

АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОПІДГОТОВКИ Призначення системи Проект реалізовано спільно з компанією «ЛВТ Інжиніринг» на підприємстві з переробки помідорів фірми «Інагро», розташованого в м. Снігурівка, Миколаївської області.Система управління забезпечує роботу 17 блоків лінії водопідготовки за заданим алгоритмом з контролем наступних технологічних параметрів: мутності, тиску та рівня води; вмісту хлору в воді; окислювально-відновлювального потенціалу води; питомої електропровідності води. Крім того, система забезпечує керування роботою такого технологічного обладнання: насосів за допомогою перетворювачів частоти та пристроїв…

Read More

Система управління турбокомпресором К-500

Автоматизована Система управління турбокомпресором К-500 Призначення системи  АСУ К-250 – автоматизована система управління технологічним процесом стиснення повітря. Метою було створення системи управління підвищеної надійності з розширеними функціональними можливостями на базі сучасних засобів мікроелектроніки для керування компресорною станцією. А також підвищення ефективності експлуатації компресорної станції. АСУ К-250 – комплекс апаратно-програмних засобів, який реалізує такі функції: Автоматичне керування дросельною заслінкою в контурі регулювання тиску в нагнітанні компресора;  Автоматичне керування помпажним клапаном в…

Read More