АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОПІДГОТОВКИ

Призначення системи

Проект реалізовано спільно з компанією «ЛВТ Інжиніринг» на підприємстві з переробки помідорів фірми «Інагро», розташованого в м. Снігурівка, Миколаївської області. Система управління забезпечує роботу 17 блоків лінії водопідготовки за заданим алгоритмом з контролем наступних технологічних параметрів:

 • мутності, тиску та рівня води;
 • вмісту хлору в воді;
 • окислювально-відновлювального потенціалу води;
 • питомої електропровідності води.

Крім того, система забезпечує керування роботою такого технологічного обладнання:

 • насосів за допомогою перетворювачів частоти та пристроїв плавного пуску;
 • електромагнітних клапанів подачі води;
 • ультрафіолетових ламп знезараження води.

Структурна схема

Принцип роботи системи

Структурно систему автоматичного управління лінією можна умовно розділити на системи управління окремими блоками лінії, які взаємопов’язані між собою.

Керування роботою обладнанням лінії здійснюють програмовані логічні контролери (ПЛК), контроль за перебігом технологічного процесу та внесенням в нього змін операторами забезпечують програмовані термінали типу NB10 та NB5 (встановлені безпосередньо на передніх панелях шаф керування).

Для дистанційного контролю та управління технологічним процесом в режимі реально часу використовується ПК з встановленим програмним забезпеченням для комп’ютерної візуалізації Omron СХ-Supervisor для комп’ютерної візуалізації (встановленій в приміщенні операторної).

Система керування блоком накопичення та подачі вихідної води

Система керування блоком накопичення та подачі вихідної води є складовою частиною загальної системи керування лінією водопідготовки.
Система керування побудована на базі ПЛК Omron CJ2M-CPU34 та наступних функціональних модулів розширення:

 • модуля дискретних входів CJ1W-ID231, призначені для контролю роботи перетворювачів частоти; 
 • модуля дискретних виходів Omron CJ1W-OD212, призначені для подачі команд на вмикання електродвигунів насосів коригування мутності води, підтримання рівня води в накопичувальній ємності та команд на запуск перетворювачів частоти; 
 • модуля аналогових входів Omron CJ1W-AD081-V1, для підключення датчиків мутності води, рівня води в накопичувальній ємності (контролюється за тиском водяного стовпа)  та тиску води на виході системи; 
 • модуля аналогових виходів CJ1W-DA041, для завдання вихідної частоти частотних перетворювачів.