Автоматизована Система управління
турбокомпресором К-500

Призначення системи 

АСУ турбокомпресором К-250 – автоматизована система управління технологічним процесом стиснення повітря. Метою було створення системи управління підвищеної надійності з розширеними функціональними можливостями на базі сучасних засобів мікроелектроніки для керування компресорною станцією. А також підвищення ефективності експлуатації компресорної станції.

АСУ К-250 – комплекс апаратно-програмних засобів, який реалізує такі функції:

 • Автоматичне керування дросельною заслінкою в контурі регулювання тиску в нагнітанні компресора; 
 • Автоматичне керування помпажним клапаном в контурі протипомпажного регулятора;
 • Автоматичне залучення пускового маслонасоса і підігріву масла; 
 • Розвантаження в автоматичному режимі;
 • Аварійна зупинка компресора в автоматичному режимі;
 • Автоматичне обмеження тиску в нагнітанні компресора;
 • Ручне управління всіма допоміжним обладнанням;
 • Видача звукової сигналізації з розшифровкою причини, її виникнення.

SKADA (мнемосхема)

система управління К-250 забезпечує:

 • Швидке виявлення помпажа по коливаннях струму статора і зриві потоку в камері всаса; 
 • Збір інформації з аналогових і дискретних датчиків; 
 • Розрахунок технологічних параметрів при неможливості їх прямого вимірювання; 
 • Візуалізацію технологічного процесу з відображенням інформації про його параметрах і стан обладнання в цифровому і графічному вигляді в режимі реального часу; 
 • Інформацією про поточний режим роботи компресора; 
 • Інформацією про вихід значень технологічних параметрів за допустимі межі (уставки попередження і аварії); 
 • Статусної інформацією аналогових датчиків; 
 • Контроль стану дросельної заслінки і протипомпажного клапана;
 • Архівування інформації в Microsoft-сумісних базах даних;
 • Накопичення і відображення ретроспективної інформації про параметри технологічного процесу; 
 • Ведення «журналу подій» по системі.

Шафи управління ШУ1 і ШУ2

Шафи управління ШУ1 і ШУ2 встановлюються в місцях установки шаф УКАС-АМ01 в безпосередній близькості до панелі з манометрами, статичному збудника і приводам ДЗ і ПК. Вони мають на передніх панелях HMI термінал і кнопки управління всім допоміжним обладнанням. Тому установка додаткових пультів управління не є затребуваною.
Наявний в шафі ШУ1 ПЛК здійснює:
 • опитування всіх датчиків, що відносяться до даного агрегату;
 • всі математичні обчислення, пов’язані з виявленням коливань струму статора і витрати повітря (детектування помпажа);
 • обчислення технологічних параметрів, які неможливо поміряти безпосередньо;
 • розрахунок положення робочої точки на симетричних координатах і відстань її від лінії помпажа в режимі реального часу;
 • формування прапорів аварій, попереджень і подій, до яких відносяться перемикання між режимами роботи, перехід на ручне управління і всі дії оператора, пов’язані з натисканням кнопок ручного керування допоміжним обладнанням (на шафі ШУ2).
 • керує всім допоміжним обладнанням в залежності від включеного оператором режиму, а також дозволяє перевести систему на ручне управління.

операторськтий пульт управління та робоча станція

HMI термінал Omron серії NB10W, наявний на передній панелі шафи ШУ1, дає можливість оператору вводити завдання для агрегату, спостерігати всі технологічні параметри і стан датчиків. Сформовані в ПЛК події (включаючи аварії і попередження) можна переглядати на окремому екрані терміналу. У терміналі можна переглядати тільки ті події, які виникли після останнього включення живлення. Після введення пароля (рівень «інженер АСУПТ») стають доступними всі налаштування системи. 

Незалежне зберігання інформації про події системи і свідченнях технологічних параметрів виробляється SCADA системою (ПО на робочій станції). SCADA дозволяє переглядати всі події в хронологічному порядку а так само будувати графіки вимірюваних величин на заданих часових відрізках. Автоматизоване робоче місце (АРМ) оператора передбачає установку стандартного шафи 19″ в операторній. Промислові ПК робочих станцій розміщуються всередині цієї шафи.