Диспетчеризація та управління
обладнанням складом СГП-1

Призначення системи управління

 • автоматизование оперативне управління і контроль складу готової продукції №1 (СГП-1) в автоматичному зблокованому, місцевому зблокованому і ручному (місцевому не зблокованому) режимах управління; 
 • забезпечення обслуговуючого персоналу своєчасної та достовірної інформацією про стан об’єктів та механізмів автоматизації;
 • своєчасне інформування обслуговуючого персоналу комплексу про несправності в системі з їх деталізацією;
 • ретроспективний аналіз роботи автоматизованого комплексу;
 • переобладнання релейних схем управління конвеєрами на управління з частотним регулюванням;
 • ведення бази даних параметрів обліку в обсязі, достатньому для обчислення узагальнених показників роботи складу СГП-1;
 • обробки, зберігання, відображення і документування інформації.

SKADA (МНЕМОСХЕМА)

Режими роботи системи управління

Система забезпечує управління роботою всіх механізмів складу СГП-1 в трьох режимах:

 1. Місцевому (управління проводиться за допомогою пристроїв, розташованих в зоні видимості механізму);
 2. Місцевому зблокованому (управління проводиться за допомогою пристроїв, розташованих в зоні видимості механізму, але з виконанням всіх блокувальних залежностей);
 3. Централізованому зблокованому (управління механізмами здійснюється оператором АСУ СГП-1 і автоматично системою з виконанням всіх блокувальних залежностей).

автоматизоване управління технологічною лінією складу здійснює:

 • обирання механізмів СГП-1 в роботу, тобто здійснена операція набору потрібних механізмів
 • подачу попереджувального звукового та світлового сигналу перед запуском устаткування в роботу;
 • запуск конвеєрів послідовно в напрямку, протилежному потоку готової продукції (починаючи з останнього конвеєра, рахуючи від місця завантаження) з дотриманням всіх блокувальних залежностей;
 • зупинку всіх механізмів СГП-1 в зворотному порядку щодо пуску.
 • формування відповідних тимчасових затримок для забезпечення технології робіт при пуску і зупинці механізмів (зганяння матеріалу);
 • автоматичну зупинку всіх механізмів, що передують по потоку готової продукції, в разі зупинки будь-якого з механізмів потоку №3;
 • автоматичний перехід з режиму «навантаження» на режим «на склад» з дотриманням часових витягів на зупинку і пуск обладнання потоку №3 і потоку №4;
 • видача блокування в схему обпалювальної машини АН-1 при аварійній зупинці СГП-1;
 • автоматичне відключення обладнання потоку при виникненні аварійних ситуацій;
 • блокування повторного включення обладнання до ліквідації аварійної ситуації;
 • блокування дистанційного пуску обладнання при проведенні робіт з даними обладнанням (ремонт, профілактичні огляди і т.п.) для забезпечення безпечної роботи персоналу;
 • для вузлів технологічної лінії, що мають резервування свого обладнання, автоматичний пуск резервного устаткування при виході з ладу основного;
 • при отриманні аварійних ситуацій конкретизувати місце аварії (місце пориву стрічки, місце загоряння і т.п.).

Впровадження системи керування забезпечує:

 • підвищення техніко-економічних показників роботи обладнання за рахунок зниження часу виявлення причин зупинки агрегатів і позапланових простоїв обладнання;
 • збільшення міжремонтних інтервалів основного обладнання за рахунок контролю і аналізу роботи технологічного обладнання, виявлення відхилення в роботі і своєчасного планування регламентних робіт (технічне обслуговування, планові ремонти);
 • автоматизація робочих місць операторів, спеціалістів і керівників СГП-1, з виведенням на екрани комп’ютерів мнемосхеми технологічного процесу, журналу реєстрації аварійних і попереджувальних повідомлень;
 • автоматичний / дистанційний «пуск» і «зупинка» агрегатів складу СГП-1, з контролем передпусковий світлової та звукової сигналізації;
 • підвищення безпеки технологічного і обслуговуючого персоналу в наслідок віддаленого контролю параметрів роботи обладнання при встановленні датчиків в небезпечних зонах або безпосередній близькості з ними.